Giới thiệu

Khoa Dược lấy việc đảm bảo chất lượng đào tạo làm mục tiêu phấn đấu lâu dài. Khoa có đội ngũ giảng viên nòng cốt giàu kinh nghiệm đến từ các trường đại học Y – Dược hàng đầu trong cả nước kết hợp với đội ngũ giảng viên trẻ giàu nhiệt huyết, là nhân tố quan trọng để đảm bảo chất lượng đầu ra.

1. BAN CHỦ NHIỆM KHOA    
Trưởng khoa: GS.TS Võ Xuân Minh – Nguyên phó hiệu trưởng trường Đại học Dược Hà Nội
Phó trưởng khoa: TS Phạm Quốc Bảo – Nguyên giảng viên trường Đại học Dược Hà Nội , phó vụ trưởng vụ Khoa học – Đào tạo, Bộ y tế
Phó trưởng khoa: TS Đặng Thế Tháp  – Nguyên phó Trưởng Ban, Ban quản lí các dự án Bộ Y tế; Giám đốc Dự án Y tế nông thôn.

   2. CÁC BỘ MÔN

BỘ MÔN KHOA HỌC CƠ BẢN
Trưởng bộ môn: PGS.TSKH Lê Thành Phước, nguyên Phó hiệu trưởng, Trưởng Bộ môn Hóa đại cương vô cơ, Trường Đại học Dược Hà Nội
Phó trưởng bộ môn: TS Bùi Quốc Tuấn, nguyên giảng viên trường Đại học Dược Hà Nội, Giám đốc Trung tâm kiểm nghiệm Dược, Cục Quân Y

BỘ MÔN Y SINH
Trưởng bộ môn: PGS.TS Nguyễn Thị Thu, nguyên giảng viên trường Đại học Y Hà Nội
Phó trưởng bộ môn: TS Đặng Xuân Tin, nguyên Phó hiệu trưởng trường Đại học Y – Dược Hải Phòng.

BỘ MÔN HÓA DƯỢC – DƯỢC LÝ – DƯỢC LÂM SÀNG
Trưởng bộ môn: PGS.TS Trần Đức Hậu, nguyên trưởng bộ môn Hóa dược, trường Đại học Dược Hà Nội
Phó trưởng bộ môn: PGS.TS Nguyễn Văn Lơn , nguyên phó hiệu trưởng trường Đại học Y – Dược Thái Bình

BỘ MÔN DƯỢC LIỆU- DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN
Trưởng bộ môn: DSCK2 Lê Đình Bích, nguyên Trưởng Bộ môn Thực vật, Trường Đại học Dược Hà Nội

BỘ MÔN BÀO CHẾ- SẢN XUẤT THUỐC
Trưởng bộ môn: GS.TS Võ Xuân Minh, nguyên Trưởng Bộ môn Bào chế, Trường Đại học Dược Hà Nội
Phó trưởng bộ môn: TS Phạm Quốc Bảo, nguyên Chủ nhiệm Khoa Dược Trường Đại học Y – Dược Thái Bình

BỘ MÔN QUẢN LÝ- KINH TẾ DƯỢC
Trưởng bộ môn: TS Trần Đức Long, Nguyên Vụ trưởng vụ pháp chế và thi đua khen thưởng – Bộ Y tế (Cục quản lý Dược).
Phó trưởng bộ môn: TS Đặng Thế Tháp, Nguyên phó Trưởng Ban, Ban quản lí các dự án Bộ Y tế; Giám đốc Dự án Y tế nông thôn.