Chân dung nhà giáo

TS. ĐẶNG THẾ THÁP – PHÓ TRƯỞNG KHOA

1-     Thông tin cá nhân:

–         Họ tên: ĐẶNG THẾ THÁP
–         Ngày sinh: 23/01/1945
–         Quê quán: Tản Hồng, Ba Vì, Hà Nội
–         Học vị cao nhất: Tiến sỹ

2-     Quá trình đào tạo và công tác:

Thời gian Nội dung đào tạo, công tác
1972 – 1979 Học ĐH Dược Hà Nội
1979 – 2005 Công tác tại Vụ Kế hoạch và Ban quản lý các dự án, Bộ Y tế
1997 Tiến sỹ chuyên ngành Tổ chức công tác dược tại Học viện quân Y
2014 đến nay Phó trưởng Khoa Dược, ĐH Thành Tây
3-     Một số kết quả hoạt động đào tạo – NCKH:

+ Các đề tài NCKH đã và đang tham gia:

TT Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/ Năm hoàn thành Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1. Phương pháp xác định các vấn đề ưu tiên đa mục tiêu trong ngành y tế 1995 – 1996 Bộ Y tế Thành viên nhóm nghiên cứu
2. Phương pháp tính nhu cầu thuốc 1995 – 1997 Đề tài luận án tiến sỹ Chủ trì
+ Các công trình khoa học đã công bố
TT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí
1. Bài giảng đào tạo về phương pháp lập kế hoạch từ dưới lên cho y tế tuyến huyện và xã 2005 1 bộ sách, NXB Y học
2. Bài giảng đào tạo kỹ năng chuyên môn cho cán bộ y tế tuyến huyện thuộc 16 chuyên ngành 2005, tái bản 2008 16 bộ sách, NXB Y học