PGS.TS Nguyễn Thị Thu
Đăng kí nhập học trực tuyến

Thông tin cá nhân

Họ tên:*

Ngày sinh:*

Địa chỉ:*

Email:*

Số ĐT:*

Số CMT:*

Diện ưu tiên:*
(khu vực/chính sách)

Thông tin đăng kí học

Điểm tốt nghiệp THPT:*Khối AKhối B

Nhập điểm:*

Điểm học bạ:*Khối AKhối B

Nhập điểm:*

Hệ đăng kí:*

Hội đồng thi:*

Số báo danh*

Gửi đăng ký

Mã bảo vệ

Gõ lại mã:*

Chú ý:

Học viên phải điền đầy đủ các thông tin trong form bên.

PGS.TS Nguyễn Thị Thu

12/4/2015 2:13:46 PM

1.Thông tin cá nhân :
- Họ Tên : Nguyễn Thị Thu
- Ngày Sinh : 13/08/1947
- Quê quán : Hà Tây


2.Quá trình đào tạo và công tác:

Thời gian Nội dung đào tạo, công tác
1964-1972 Học ĐH Y Hà Nội và ĐH Tổng hợp Hà Nội
1972- 2008 Giảng viên Khoa Y tế công cộng, ĐH Y Hà Nội
1978- 1982 Nghiên cứu sinh tại Rumani
2014 - hiện nay GV, Trưởng bộ môn Y sinh, khoa Dược, ĐH Thành Tây, HN
 
3.Một số kết quả hoạt động đào tạo – NCKH
Về đào tạo
-         Hướng dẫn 7 luận án TS; 8 luận văn ThS, 11 bác sĩ chuyên khoa cấp I, II và 38 khóa luận Bác sỹ Y học dự phòng và cử nhân YTCC
Về NCKH
-         Tham gia 12 đề tài Cấp Nhà nước  trong đó chủ trì 5 đề tài nhánh
-          Chủ nhiệm 1 đề tài Nghị định thư với Nhật Bản.
-         Tham gia 12 đề tài cấp Bộ, trong đó Chủ nhiệm 1 đề tài và  Phó chủ nhiệm 2 đề tài cấp Bộ.
 

TT Tên đề tài Nhiệm vụ Mã số-Cấp quản lý Thời gian
thực hiện
Ngày
nghiệm thu
1 Một số vấn đề môi trường không khí khu vực  Lăng Chủ tịch Hồ chí Minh Chủ nhIệm đề tài nhánh 52D-05-04 Cấp Nhà nước 1991  
2 Khảo sát điều kiện lao động, đề xuất  cơ sở khoa học ,các giải pháp phòng chống tác hại nghề nghiệp bảo vệ sức khỏe  nữ công nhân, viên chức và  lao động , trong giai đoạn đầu công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. Chủ nhIệm đề tài nhánh Cấp Nhà nước 2001  
3 Nghiên cứu một số đặc điểm sinh thể, tình trạng sức khỏe của một số nhóm người lao động xét dưới góc độ yêu cầu của quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa giai đoạn 2001- 2005. Chủ nhIệm đề tài nhánh Cấp Nhà nước 2001-2005  
4 Nghiên cứu điều kiện lao động đặc thù và sức khỏe nghề nghiệp của cán bộ y tế trong giai đoạn hiện nay, đề xuất giải pháp khắc phục. Chủ nhIệm đề tài nhánh Cấp Nhà nước 2004  
5 Nghiên cứu ảnh hưởng ô nhiễm môi trường tới sức khỏe, bệnh tật của cộng đồng dân cư khu vực Công ty supe phốt phát Lâm thao, đề xuất giải pháp khắc phục. Chủ nhIệm đề tài nhánh Cấp Nhà nước 2008  
6 Nghiên cứu dịch tễ học phân tử ung thư dạ dày và đại trực tràng 2006- 2008. Nghị định thư Chủ nhiệm  đề tài Nghị  định thư 2006  
7 Nghiên cứu thực trạng, tình hình quản lý và ảnh hưởng của chất thải y tế lên môi trường và sức khỏe cộng đồng, đề xuất các giải pháp can thiệp. Phó chủ nhiệm đề tài Đề tài cấp Bộ 2001  
8 Mô tả thực trạng ô nhiễm môi trường do chất thải y tế, các giải pháp xử lý chất thải y tế và triển khai mô hình quản lý chất thải y tế tại bệnh viện trung tâm y tế Huyện Phó chủ nhiệm đề tài Đề tài cấp Bộ 2003  
9 Nghiên cứu thực trạng và tính công bằng trong tiếp cận và sử dụng thuốc thiết yếu tại tuyến xã. Năm 2007 Chủ nhiệm đề tài Đề tài cấp Bộ 2007  
 
Về  viết tài liệu
-         Chủ biên 4 Sách giáo khoa , 1 Tài liệu tham khảo và tham gia biên soạn 14 Sách giáo khoa  cho các đối tượng đại học và sau đại học của Trường Đại học Y Hà Nội

TT Tên sách Số tác giả NXB Năm Ghi chú
1 Bài giảng sức khỏe nghề nghiệp cho cao học YTCC. Chủ biên 7 NXB Y học 2002  
2 Bài giảng sức khỏe nghề nghiệp cho củ nhân YTCC. Chủ biên 7 NXB Y học 2004  
3 Bài giảng Khoa học môi trường và Sức khỏe môi trường . Phần sức khỏe nghề nghiệp. Chủ biên 7 NXB Y học 2007  
4 Giáo trình thực hành cộng đồng. Chủ biên 11 NXB Y học 2006  
 
Công bố 45 bài báo khoa học
Hỗ trợ trực tuyến

support_skype

Thầy Thắng

086 889 1599

support_skype

Thầy Linh

0904 736 575

Tìm chúng tôi trên facebook
Thống kê truy cập
Đang online: 49 Tổng truy cập: 2,125,946 Hôm nay: 356 khách
Đối tác