Danh sách thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ trung cấp lên Đại học Dược
Đăng kí nhập học trực tuyến

Thông tin cá nhân

Họ tên:*

Ngày sinh:*

Địa chỉ:*

Email:*

Số ĐT:*

Số CMT:*

Diện ưu tiên:*
(khu vực/chính sách)

Thông tin đăng kí học

Điểm tốt nghiệp THPT:*Khối AKhối B

Nhập điểm:*

Điểm học bạ:*Khối AKhối B

Nhập điểm:*

Hệ đăng kí:*

Hội đồng thi:*

Số báo danh*

Gửi đăng ký

Mã bảo vệ

Gõ lại mã:*

Chú ý:

Học viên phải điền đầy đủ các thông tin trong form bên.

Danh sách thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ trung cấp lên Đại học Dược

6/12/2017 1:29:49 PM

TT SBD Họ đệm  Tên Ngày sinh Cơ bản Cơ sở ngành Chuyên
ngành
Tổng điểm
cả ƯT
1 126 Nguyễn Thị Thu Hòa 20/11/1992 9.50 8.75 7.75 27.00
2 127 Nguyễn Ngọc Hoàng 24/03/1994 7.25 7.75 7.75 26.25
3 179 Trần Thị Thu Phương 15/07/1988 9.50 8.00 7.25 25.75
4 109 Nguyễn Văn Giáp 20/09/1984 8.50 7.25 8.75 25.50
5 129 Nguyễn Thị Hồng 08/07/1984 8.00 8.25 8.25 25.50
6 125 Trịnh Thị Hoa 27/01/1991 9.50 7.75 7.00 25.25
7 160 Phạm Thị Mai 10/05/1991 9.00 7.25 8.00 25.25
8 128 Bùi Thị  Hồng 11/02/1990 8.50 7.75 7.25 25.00
9 132 Đinh Thị Mai Huế 14/10/1983 7.50 8.00 8.50 25.00
10 108 Nguyễn Văn Giang 15/03/1985 9.00 7.25 7.50 24.75
11 174 Ngô Văn Phôi 05/01/1966 7.50 7.75 8.50 24.75
12 195 Đoàn Thị Bích Thảo 28/04/1986 7.75 7.50 9.00 24.75
13 122 Nguyễn Thu Hiền 28/01/1991 8.25 7.50 7.75 24.50
14 194 Đinh Thị Thu Thảo 13/10/1986 9.00 6.25 8.25 24.50
15 172 Đào Hồng  Nhung 16/08/1995 8.00 7.00 8.25 24.25
16 191 Hoàng Đức Thành 13/08/1990 8.00 6.50 8.25 24.25
17 199 Nguyễn Thị Thoan 27/07/1981 7.00 7.75 8.50 24.25
18 92 Nguyễn Thị Ngọc Anh 24/04/1983 8.00 6.75 8.25 24.00
19 133 Nguyễn Thị Huệ 01/07/1982 8.00 7.50 7.50 24.00
20 143 Cao Ngọc Khanh 24/01/1992 8.00 6.75 8.25 24.00
21 219 Dương Thị Ngọc Vân 16/07/1988 6.75 7.75 8.50 24.00
22 121 Lữ Thị Thu Hiền 18/10/1992 5.50 6.75 8.00 23.75
23 130 Nguyễn Thị  Hồng 12/07/1990 8.50 7.00 7.75 23.75
24 167 Phạm Bá Ngọc 08/10/1983 7.50 7.50 7.75 23.75
25 181 Nguyễn Siêu  Quyết 30/07/1979 7.00 7.25 9.00 23.75
26 192 Phạm Ngọc Thành 13/10/1993 6.50 7.00 8.75 23.75
27 97 Nguyễn Thị Thanh Chầm 13/10/1982 8.00 6.00 8.50 23.50
28 110 Đinh Thị Việt 11/08/1981 7.25 7.50 7.75 23.50
29 135 Nguyễn Thị Thanh Hương 02/07/1987 8.00 7.25 7.25 23.50
30 137 Trần Thị Thu Hương 26/03/1982 8.75 6.50 7.25 23.50
31 139 Vũ Thị Hương 27/11/1980 8.50 7.00 7.50 23.50
32 155 Trương Văn Luân 06/09/1986 8.00 7.00 7.50 23.50
33 188 Nguyễn Thị Thắm 21/10/1984 8.50 6.75 7.25 23.50
34 193 Trần Duy Thành 08/11/1980 7.25 6.75 8.50 23.50
35 200 Đỗ Thị Huyền Thu 08/02/1982 6.50 6.75 9.25 23.50
36 205 Trịnh Thị Thúy 12/10/1987 7.00 8.00 8.00 23.50
37 218 Đỗ Thị  Vân 01/02/1987 7.25 7.00 8.25 23.50
38 96 Nguyễn Thị Thanh Châm 05/01/1978 6.50 7.25 8.50 23.25
39 105 Lê Thị Phương Dung 18/02/1986 7.50 6.25 8.00 23.25
40 223 Quách Thị  20/08/1987 7.50 6.75 8.00 23.25
41 166 Nguyễn Văn Nghĩa 29/09/1975 8.00 6.75 7.50 23.25
42 93 Trần Thị Ngọc Ánh 21/12/1997 8.00 6.25 8.25 23.00
43 103 Nguyễn Thị Đức 02/02/1985 8.00 7.00 7.50 23.00
44 147 Đinh Thị Kim 05/01/1996 9.50 5.75 7.75 23.00
45 171 Bùi Thị Nhung 06/08/1982 7.50 8.00 7.00 23.00
46 177 Nguyễn Thị Phương 13/02/1982 6.50 7.00 8.50 23.00
47 196 Hoàng Minh Thảo 28/10/1993 8.25 6.75 8.00 23.00
48 209 Trương Minh Trực 15/10/1982 7.00 6.75 8.25 23.00
49 102 Hoàng Minh Đức 02/05/1991 9.00 6.25 7.50 22.75
50 123 Đỗ Công Vinh Hiển 12/10/1994 8.50 7.50 6.25 22.75
51 138 Vũ Thị Hương 10/06/1989 7.00 5.75 8.00 22.75
52 165 Hồ Thị Ngân 14/08/1989 8.75 6.25 7.75 22.75
53 173 Nguyễn Văn Ninh 31/08/1984 8.00 7.50 7.25 22.75
54 190 Trần Thị Thanh 11/02/1984 7.75 6.50 7.50 22.75
55 142 Lê Quang Khải 02/08/1972 8.50 6.25 7.75 22.50
56 149 Nguyễn Thị Lan 01/11/1976 7.50 7.00 7.50 22.50
57 176 Nguyễn Ngọc Bích Phương 26/11/1990 6.75 7.50 7.25 22.50
58 178 Trần Thị Phương 13/08/1983 7.00 7.25 7.25 22.50
59 180 Tô Thị  Quý 24/06/1979 6.75 6.50 8.25 22.50
60 187 Nguyễn Thị Thắm 10/10/1987 7.50 6.75 7.75 22.50
61 214 Nguyễn Anh Tuấn 12/12/1984 7.50 6.00 8.00 22.50
62 221 Lê Thị Yến 08/03/1988 7.50 6.50 7.50 22.50
63 99 Nguyễn Xuân Đào 27/10/1988 7.00 7.75 7.50 22.25
64 164 Nguyễn Thế  Nam 14/01/1995 6.00 7.50 8.25 22.25
65 168 Phùng Quỳnh Ngọc 12/05/1985 8.25 6.75 6.75 22.25
66 206 Bùi Thị Thủy 05/05/1985 7.00 7.50 7.25 22.25
67 212 Vũ Quang Trung 18/08/1960 6.50 7.00 7.75 22.25
68 119 Nguyễn Thị Thanh Hảo 19/05/1986 7.50 7.25 7.25 22.00
69 134 Ngô Thị Thu Hương 08/04/1981 6.75 7.25 7.50 22.00
70 169 Lê Thị Nguyệt 20/10/1986 8.00 6.50 7.50 22.00
71 184 Nguyễn Thành  Tài 26/04/1988 5.50 7.00 8.50 22.00
72 201 Dương Thị Thu 10/08/1978 5.25 8.00 7.25 22.00
73 217 Bùi Thị Hải Vân 26/10/1988 6.50 6.75 7.75 22.00
74 104 Hoàng Thị Kim Dung 05/04/1959 8.00 5.75 8.00 21.75
75 186 Lê Đình Thái 15/06/1985 6.75 6.00 8.00 21.75
76 189 Tống Thị Thanh 01/08/1985 5.75 6.25 8.75 21.75
77 207 Nguyễn Thị Bích Thủy 14/11/1985 6.50 7.25 7.50 21.75
78 213 Phạm Văn Từ 25/05/1988 7.50 5.75 7.50 21.75
79 98 Ngô Thị Đào 04/10/1969 6.50 6.50 7.50 21.50
80 101 Nguyễn Thị Điệp 20/09/1980 7.25 6.25 7.50 21.50
81 152 Cao Xuân  Linh 19/06/1994 8.00 5.00 8.00 21.50
82 154 Chu Mạnh Lợi 13/02/1990 7.50 5.25 8.25 21.50
83 94 Bùi Văn  Bính 12/09/1984 7.50 6.00 6.75 21.25
84 146 Trần Xuân Kiên 18/09/1984 7.50 5.25 7.00 21.25
85 163 Nguyễn Thành  Nam 29/03/1992 7.50 5.75 6.75 21.00
86 90 Hoàng Lan Anh 12/05/1992 5.50 6.50 7.75 20.75
87 118 Nguyễn Thị Ngọc Hạnh 27/02/1997 7.25 6.50 6.00 20.75
88 156 Nguyễn Thị Hải 21/10/1987 7.50 6.75 6.00 20.75
89 161 Trần Thị Mai 25/04/1971 7.50 7.00 5.25 20.75
90 198 Lê Thị Thanh Thảo 18/06/1982 6.25 5.75 8.25 20.75
91 91 Nguyễn Thị Hoàng Anh 12/04/1997 6.50 5.75 7.25 20.50
92 106 Nguyễn Thị Kim Dung 30/07/1985 7.00 6.00 7.00 20.50
93 112 Nguyễn Thị Thu 04/02/1997 8.00 5.50 6.00 20.50
94 222 Nguyễn Thị Yêu 03/02/1996 6.75 7.50 6.25 20.50
95 131 Trần Thanh Hồng 06/11/1972 7.00 5.50 6.25 20.25
96 144 Đỗ Quang  Khánh 10/01/1988 7.00 5.50 6.25 19.75
97 148 Chu Thị Lan 20/01/1985 7.00 5.00 6.75 19.75
98 151 Vũ Thị Mỹ Liên 28/06/1978 5.50 5.50 7.75 19.75
99 157 Đoàn Thị Hương Mai 01/12/1991 7.75 5.75 5.25 19.75
100 175 Lê Thị Phương 22/10/1983 5.00 7.25 6.75 19.50
101 208 Nguyễn Hồng Tiến 05/08/1991 7.00 5.50 7.00 19.50
102 202 Lê Đình Thuật 20/04/1973 5.25 7.00 6.50 19.25
103 185 Nguyễn Thị Thanh Tâm 28/03/1988 5.00 6.25 7.25 19.00
104 216 Nguyễn Thị Uyên 10/01/1992 5.50 5.75 7.00 18.75
105 215 Vũ Minh Tuấn 08/08/1988 5.00 5.25 6.75 18.00
106 210 Lương Quang  Trung 11/11/1993 5.00 5.25 6.75 17.50
Điểm trúng tuyển: 17.50 điểm (gồm tổng điểm các môn thi và điểm ưu tiên, không có môn nào bị điểm liệt theo quy định)

Các bài viết khác

Hỗ trợ trực tuyến

support_skype

Thầy Thắng

086 889 1599

support_skype

Thầy Linh

0904 736 575

Tìm chúng tôi trên facebook
Thống kê truy cập
Đang online: 27 Tổng truy cập: 2,102,674 Hôm nay: 167 khách
Đối tác