Chuẩn đầu ra
Đăng kí nhập học trực tuyến

Thông tin cá nhân

Họ tên:*

Ngày sinh:*

Địa chỉ:*

Email:*

Số ĐT:*

Số CMT:*

Diện ưu tiên:*
(khu vực/chính sách)

Thông tin đăng kí học

Điểm tốt nghiệp THPT:*Khối AKhối B

Nhập điểm:*

Điểm học bạ:*Khối AKhối B

Nhập điểm:*

Hệ đăng kí:*

Hội đồng thi:*

Số báo danh*

Gửi đăng ký

Mã bảo vệ

Gõ lại mã:*

Chú ý:

Học viên phải điền đầy đủ các thông tin trong form bên.

Chuẩn đầu ra

9/10/2015 9:23:59 AM

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH TÂY
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
Hà Nội, ngày     tháng     năm 2014
CHUẨN ĐẦU RA
1. Tên ngành đào tạo : Dược học
2. Trình độ đào tạo : Đại học
3. Yêu cầu về kiến thức
3.1. Về chính trị 
        Hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh để vận dụng vào việc thực hiện chủ trương , chính sách  của Đảng và Nhà nước trong công tác chăm sóc,bảo vệ sức khỏe nhân dân.
3.2. Về ngoại ngữ
         Đạt trình độ tiếng Anh 400 điểm TOIEC (tương đương trình độ A2 theo Khung tham chiếu Châu Âu) hay các hình thức đánh giá khác của tiếng Anh
Có khả năng giao tiếp Tiếng Anh thông thường và sử dụng được các tài liệu chuyên ngành bằng Tiếng Anh.
3.3. Về tin học
          Vận dụng được các kiến thức cơ bản của tin học trong soạn thảo, trình bày văn bản, tính toán và thông kê.
         Có khả năng tiếp cận, sử dụng một số phần mềm thông dụng trong lĩnh vực Y-Dược
         Có khả năng sử dụng các dịch vụ cơ bản của internet trong tìm kiếm và trao đổi thông tin.
3.4. Về chuyên môn
         Có khả năng khoa học cơ bản, y dược học cơ sở và có phương pháp luận trong nghiên cứu khoa học.
         Có kiến thức chuyên môn cơ bản về bào chế, sản xuất đảm bảo chất lượng, cung ứng, tư vấn sử dụng thuốc
         Nắm vững được các chủ trương, chính sách và các quy định của pháp luật liên quan đến công tác Dược
         Có kiến thức bổ trợ về một số lĩnh vực sau:
- Công nghiệp dược (phát triển, sản xuất nguyên liệu làm thuốc, xây dựng công thức bào chế, sản xuất các chế phẩm thông thường).
- Dược lâm sàng (hướng dẫn sử dụng thuốc hợp lý trong bệnh viện và cộng đồng)
- Quản lý và kinh tế dược (quản lý, cung ứng, kinh doanh trong lĩnh vực dược).
- Đảm bảo chất lượng thuốc (đảm bảo chất lượng thuốc, các phương pháp đánh giá chất lượng nguyên liệu và các chế phẩm trong lĩnh vực dược).
- Dược liệu và dược cổ truyền (bảo tồn, khai thác, nuôi trồng, chế biến, sản xuất, tư vấn dược liệu và các chế phẩm có nguồn gốc dược liệu).
4. Yêu cầu về kỹ năng
4.1. Kỹ năng cứng
         Tham gia tổ chức và triển khai được thực hành tốt trong sản xuất, đảm bảo chất lượng, tồn trữ, cung ứng và tư vấn sử dụng thuốc. Triển khai được các hoạt động khoa học công nghệ trong các lĩnh vực trên.
         Triển khai thực hiện được các văn bản pháp quy về quản lý dược và kiểm tra việc thực hiện các văn bản đó
        Xây dựng và triển khai được kế hoạch về công tác dược trong các cơ sở y tế, cộng đồng và các chương trình y tế quốc gia.
         Tư vấn và hướng dẫn được cho các nhân viên y tế và cộng đồng về sử dụng thuốc an toàn và hợp lý.
         Thu thập, tổng hợp, đánh giá và phổ biến được các thông tin liên quan đến thuốc và sức khỏe.
         Có thêm một số kỹ năng trong các lĩnh vực sau:
- Công nghiệp dược: tham gia tổ chức và sản xuất được một số thuốc, mỹ phẩm và thực phẩm chức năng.
- Dược lâm sàng : phân tích được cách dùng thuốc trong một số ca lâm sàng, tư vấn, hướng dẫn sử dụng thuốc hợp lý cho nhân viên y tế và bệnh nhân, thực hiện được quy trình thông tin thuốc.
- Quản lý và kinh tế dược: thực hiện được các phương pháp, các chức năng quản lý và kinh tế dược trong lựa chọn, mua sắm, phân phối, sử dụng thuốc và các dịch vụ y tế phù hợp với từng địa phương, đơn vị.
- Đảm bảo chất lượng thuốc: đo lường và xử lý được các số liệu trong quá trình đảm bảo chất lượng thuốc.
- Dược liệu và dược cổ truyền : chế biến, kiểm nghiệm, sản xuất, tư vấn và hướng dẫn sử dụng được một số dược liệu và chế phẩm có nguồn gốc dược liệu.
4.2. Kỹ năng mềm 
         Có khả năng giao tiếp, soạn thảo, thuyết trình, thảo luận, đàm phàn và làm chử tình huống.
         Tổ chức và quản lý được các nguồn lực, dịch vụ đảm bảo môi trường làm việc hiệu quả.
         Thiết lập kế hoạch và quản lý thời gian làm việc một  cách hiệu quả.
         Có khả năng tổ chức và làm việc theo nhóm.
5. Yêu cầu về thái độ
         Có động cơ học tập và làm việc đúng đắn , nhận thức được nhu cầu cập nhật kiến thức liên tục.
         Có đạo đức nghề nghiệp, hành nghề đúng pháp luật, trung thực, khách quan.
         Có trách nghiệm công dân, ý thức cộng đồng.
         Có tinh thần học hỏi, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp.
6. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp
         Đảm nhiệm các vị trí công tác dược trong các công ty sản xuất, kinh doanh thuốc,  khoa dược bệnh viện và những nơi có yêu cầu sử dụng dược sỹ.
         Có khả năng giảng dạy, nghiên cứu khoa học và quản lý trong các đơn vị đào tạo và nghiên cứu chuyên môn dược.
7. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường
         Có khả năng tự học tập, nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyên môn, duy trì, cải thiện các kỹ năng mềm.
         Có khả năng tham gia các khóa đào tạo liên tục chuyên đề để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
         Có khả năng theo học các chương trình đào tạo để được cấp văn bằng sau đại học trong và ngoài nước.
 
                                                                                                              HIỆU TRƯỞNG
 
                                                                                            
 
                                                                                                                  GS.TS Nguyễn Hữu Khiển
Hỗ trợ trực tuyến

support_skype

Thầy Thắng

086 889 1599

support_skype

Thầy Linh

0904 736 575

Tìm chúng tôi trên facebook
Thống kê truy cập
Đang online: 63 Tổng truy cập: 2,125,960 Hôm nay: 370 khách
Đối tác